Solucions per a carretons connectades i treball en equip

Gestió de flotes
Gestió de flotes

Gestió avançada, connectada, accessible i eficient

En multitud d'empreses, l'anomenat business intelligence és ja una realitat. Les tecnologies basades en la informació i comunicació de sistemes van arribar al món empresarial i de la gestió de la manutenció i van fer possible aquesta realitat. Gràcies a això i al control a través d'equips electrònics que bolquen dades en programes d'anàlisi avançat, el treball en estructures d'equips ha millorat de manera sorprenent.

Això ha suposat una revolució ja que és possible generar informes que donen suport a la presa de decisions empresarials en el sector dels vehicles de manutenció. Les solucions de programari i maquinari de seguiment del rendiment i eficiència ho permeten.

Sistemes com les solucions per a la gestió de flotes de Linde permeten la seva interconnexió en xarxa i proporciona important informació sobre la seva utilització. Tot això suposa un augment considerable en el rendiment de les flotes.

Amb flotes interconnectades en xarxa el futur es presenta amb sistemes de treball més eficients i segurs. Això sí, cal comptar amb sistemes digitals de gestió de flotes connect, com les que ofereix Linde.

Tècnics Linde especialitzats en aquesta matèria instal·len aquest tipus d'equips avançats. A la província de Girona i la comarca d'Osona s'encarreguen d'això els equips de treball de Comercial Nonó.

Tecnologia per a la gestió de flotes de carretilles a A. Miquel

ACCESSORIS PER A LA GESTIÓ DE FLOTES connect

La gestió de flotes connect aconsegueix importants millores, en concret, en aquests tres aspectes:

• El treball connectat de les flotes de carretons en els seus fluxos de treball.

• La interconnexió entre els cicles de treball particular de cada un dels vehicles de manutenció en els que s'instal·len aquests dispositius.

• Comptar amb informació sobre el rendiment i l'eficàcia de cadascuna de les carretons per tal d'analitzar-les de manera conjunta.

Solucions connect: el camí cap a la flota de carretilles intel·ligent

Atento a las soluciones connect

Gestió de flotes on-line

Podeu combinar els mòduls funcionals de connect per crear un sistema que satisfaci a la perfecció les vostres necessitats concretes.

Més informació

Software connect

El programa Connect proporciona un accés clar a totes les dades de la flota.

Més informació

Automatització flexible

Linde ofereix solucions d'automatització flexibles i escalables. La robòtica avançada proporciona importants avantatges competitius per als processos operatius.

Més informació

LINDE SERVICE MANAGER

El client de Linde pot fer seguiment de les sol·licituds (i fer-les) que li arribin, des del seu mòbil i en temps real emprant l'App Linde Service Manager.

Mitjançant un arxiu digital del vehicle i a través d'aquesta App, el client Linde podrà conèixer l'estat del servei dels seus vehicles. També serà possible rastrejar les reparacions que hagi tingut en l'historial del vehicle. Per si això fos poc, és important assenyalar que a més, Service Manager App és apta per registrar els vehicles d'altres proveïdors. I es pot emprar en flotes de qualsevol mida..